Thư viện huyện, Tp
Mạng lưới thư viện huyện, thành phố
Số lần xem: 2059            Ngày đăng: 1/8/2019 7:50:38 PM

1. THƯ VIỆN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Giang

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 9.032

- Tổng số báo, tạp chí: 10 loại

- Thư viện cơ sở: 4 thư viện xã, 91 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 2880

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 1600

 

2. THƯ VIỆN HUYỆN LẠNG GIANG

- Địa chỉ: Thị trấn Vôi

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 5.397

- Tổng số báo, tạp chí: 12 loại

- Thư viện cơ sở: 8 thư viện xã, 62 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 1568

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 659

 

3. THƯ VIỆN HUYỆN HIỆP HÒA

- Địa chỉ: Thị trấn Thắng

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 7681

- Tổng số báo, tạp chí: 12 loại

- Thư viện cơ sở: 4 thư viện xã,  tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 1200

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 1652


4. THƯ VIỆN HUYỆN LỤC NAM

- Địa chỉ: Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 9153

- Tổng số báo, tạp chí: 15 loại

- Thư viện cơ sở: 3 thư viện xã, 9 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 5826

- Sách luân chuyển cho cơ sở:

 

5. THƯ VIỆN HUYỆN LỤC NGẠN

- Địa chỉ: Thị trấn Chũ

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 6847

- Tổng số báo, tạp chí: 15 loại

- Thư viện cơ sở: 3 thư viện xã, 4 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 14.327

- Sách luân chuyển cho cơ sở:

 

6. THƯ VIỆN HUYỆN SƠN ĐỘNG

- Địa chỉ: Thị trấn An Châu

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 6.036

- Tổng số báo, tạp chí: 6 loại

- Thư viện cơ sở: 3 thư viện xã

- Nhân viên: 2 người; trong đó 1 trình độ ĐH, 1 trình độ TC

- Lượt bạn đọc:2009

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 1600

 

7. THƯ VIỆN HUYỆN VIỆT YÊN

- Địa chỉ: Thị trấn Bích Động

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 8.499

- Tổng số báo, tạp chí:  loại

- Thư viện cơ sở: 3 thư viện xã, 33 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 5.743

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 600

 

8. THƯ VIỆN HUYỆN TÂN YÊN

- Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 10.860

- Tổng số báo, tạp chí: 12 loại

- Thư viện cơ sở: 5 thư viện xã, 11 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ ĐH

- Lượt bạn đọc: 1342

- Sách luân chuyển cho cơ sở:

 

9. THƯ VIỆN HUYỆN YÊN DŨNG

- Địa chỉ: Thị trấn Neo

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách:

- Tổng số báo, tạp chí: 12 loại

- Thư viện cơ sở: 7 thư viện xã, 62 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ TC

- Lượt bạn đọc:

- Sách luân chuyển cho cơ sở:

 

10. THƯ VIỆN HUYỆN YÊN THẾ

- Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ

- Ngày thành lập Thư viện:

- Tổng số sách: 10.000

- Tổng số báo, tạp chí: 3 loại

- Thư viện cơ sở: 4 thư viện xã, 19 tủ sách

- Nhân viên: 1 người trình độ TC

- Lượt bạn đọc: 5.000

- Sách luân chuyển cho cơ sở: 300

 


Số liệu do Thư viện các huyện, thành phố cung cấp năm 2010

 

 

Các tin bài khác:

Làm thẻ trực tuyến 7 Tra cứu tài liệu in ấn Danh ba dien tu Danh ba dien tu
THỐNG KÊ
674306
  • Tài liệu số: 2364
  • Tổng lượt truy cập: 674306
  • Hôm nay: 98
  • Hôm qua: 0
  • Tuần này: 98
  • Tuần trước: 530
  • Tháng này: 2062
  • Tháng trước: 2738