Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Thư viện tỉnh Bắc Giang
Số lần xem: 3113            Ngày đăng: 1/8/2019 7:50:38 PM

Thư tỉnh Bắc Giang là thư viện trung tâm của tỉnh, là trung tâm tàng trữ các loại tài liệu xuất bản trong và ngoài nước, các loại tài liệu xuất bản của địa phương. Cũng như các thư viện tỉnh thành khác, Thư viện tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm dùng sách, báo, tài liệu để tuyên truyền, phổ biến các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phổ biến những kiến thức về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho việc phát huy truyền thống, đáp ứng đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cả nước nói chung. Hiện nay, Thư viện tỉnh Bắc Giang thuộc trong Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc và được đánh giá là một trong những thư viện công cộng hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ là giữ gìn di sản, thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu, Thư viện tỉnh Bắc Giang còn là trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho các thư viện huyện góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thư viện và công tác vận động đọc sách báo trong toàn tỉnh. Thư viện tỉnh Bắc Giang luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bạn đọc sử dụng thư viện; đảm bảo cho bạn đọc dùng sách, báo, tài liệu tại các phòng đọc của Thư viện và được mượn về nhà; tuyên truyền, giới thiệu sách báo bằng các hình thức tuyên truyền thư mục và hướng dẫn tra cứu, phát huy triệt để nội dung vốn sách báo của Thư viện phục vụ các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của tỉnh; Phục vụ một cách cụ thể, kịp thời những tổ chức nghiên cứu hay sản xuất, những cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc các ngành trong và ngoài tỉnh, có thể tra cứu, tiếp cận nhanh chóng với nguồn lực thông tin của Thư viện. Thư viện đặc biệt chú trọng phục vụ những cơ quan lãnh đạo của đảng và nhà nước, chính quyền địa phương, những tổ chức chuyên môn, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và chỉ đạo sản xuất, coi đó là thành phần chính trong đối tượng phục vụ.

Bên cạnh đó, Thư viện còn có nhiệm vụ bổ sung có chọn lọc những cuốn sách, báo - tạp chí của cả trong và ngoài nước có nội dung liên quan đến đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh cũng như nhu cầu của bạn đọc. Đồng thời bổ sung sách, báo- tạp chí cho các thư viện huyện trong toàn tỉnh, trở thành trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho các thư viện huyện về nghiệp vụ, kỹ thuật và thường xuyên tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, chất lượng hoạt động; Tham mưu cho các cấp chính quyền nhằm xây dựng và phát triển hệ thống thư viện cấp huyện và cơ sở để xây dựng, phát triển từng bước vững chắc mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động thư viện.

 

 

Các tin bài khác:

Làm thẻ trực tuyến 7 Tra cứu tài liệu in ấn Danh ba dien tu Danh ba dien tu
THỐNG KÊ
840734
  • Tài liệu số: 2365
  • Tổng lượt truy cập: 840734
  • Hôm nay: 160
  • Hôm qua: 87
  • Tuần này: 377
  • Tuần trước: 1751
  • Tháng này: 4670
  • Tháng trước: 4491